บริษัท ไอเดีย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โทร 02-102-4767, 087-926-3406, 098-263-4450
  • th

ฝาลังพลาสติก


ฝาลังพลาสติก

ฝาปิดลังสำหรับลัง

รหัสสินค้า : NO.C-995 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.995

สอบถาม
ฝาปิดลังสามารถปิดได้ทั้ง 2 รุ่น

รหัสสินค้า : NO.C-1031 ฝาปิดลังสามารถปิดได้ทั้ง 2 รุ่น NO.1031 และ NO.998

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับรุ่น NO.2553

รหัสสินค้า : NO.C-2553 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.2553

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.1118

รหัสสินค้า : NO.C-1118 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.1118

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.1026

รหัสสินค้า : NO.C-1026 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.1026

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.2555

รหัสสินค้า : NO.C-2555 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.2555

สอบถาม
ฝาปิดลังทั้ง 2 รุ่น NO.996 และ NO.997

รหัสสินค้า : NO.C-996 ฝาปิดลังสามารถปิดได้ทั้ง 2 รุ่น NO.996 และ NO.997

สอบถาม
ฝาลังพลาสติกสำหรับ 3 รุ่น

รหัสสินค้า : NO.C-2545 ฝาปิดลังสามารถปิดได้ทั้ง 3 รุ่น NO.2545, NO.2551 และ NO.2554

สอบถาม
ฝาลังพลาสติกสำหรับ 2 รุ่น

รหัสสินค้า : NO.C-2546 ฝาปิดลังสามารถปิดได้ทั้ง 2 รุ่น NO.2546 และ NO.2541

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.B2

รหัสสินค้า : NO.C-B2 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.B2

สอบถาม
ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.B1

รหัสสินค้า : NO.C-B1 ฝาปิดลังสำหรับลังรุ่น NO.B1

สอบถาม