บริษัท ไอเดีย แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
โทร 02-102-4767, 087-926-3406, 098-263-4450
  • th

ลังพลาสติกโปร่ง


ลังพลาสติกโปร่ง

ลังพลาสติกโปร่ง ใส่ขนมปัง

รหัสสินค้า : NO.5614 EXT.540x642x140 mm. INT.500x605x123 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง 370 มม.

รหัสสินค้า : NO.1006 EXT.370x560x150 mm. INT. 342x532x135 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 395 มม.

รหัสสินค้า : NO.025 EXT. 395x675x205 mm. INT. 370x600x190 mm.

สอบถาม
ลังคว่ำแก้วทรงสูง 24 ช่อง

รหัสสินค้า : NO.504 ลังคว่ำแก้วทรงสูง 24 ช่อง EXT. 333x485x190 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 420 มม.

รหัสสินค้า : NO.2559 EXT.420x610x145 mm. INT. 385x580x130 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง สูง 315 มม.

รหัสสินค้า : NO.2560 EXT. 420x610x315 mm. INT. 385x580x300 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง สูง 325 มม.

รหัสสินค้า : NO.2542 EXT. 365x590x325 mm. INT. 325x528x310 mm.

สอบถาม
ลังคว่ำแก้ว 12 ช่อง

รหัสสินค้า : NO.114 EXT. 248x330x140 mm. INT. 230x310x135 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 375 มม.

รหัสสินค้า : NO.2540 EXT. 375x575x310 mm. INT. 340x540x290 mm.

สอบถาม
ลังคว่ำแก้วทรงสูง 12 ช่อง

รหัสสินค้า : NO.505 ลังคว่ำแก้วทรงสูง 12 ช่อง EXT. 255x335x190 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 370 มม.

รหัสสินค้า : NO.516 EXT.370x565x160 mm. INT. 342x537x147 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 370 มม.

รหัสสินค้า : NO.013 EXT. 370 x 565 x 305 mm. INT. 340 x 535 x 290 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 346 มม.

รหัสสินค้า : NO.004 EXT. 346x540x148 mm. INT. 324x515x140 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 400 มม.

รหัสสินค้า : NO.2544 EXT.400x595x315 mm. INT.370x560x300 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 343 มม.

รหัสสินค้า : NO.1116 EXT. 343x500x130 mm. INT. 310x465x120 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 420 มม.

รหัสสินค้า : NO.033 EXT.420x610x180 mm. INT. 380x580x170 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง สูง 245 มม.

รหัสสินค้า : NO.1028 EXT. 420x610x245 mm. INT. 385x580x235 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 500 มม.

รหัสสินค้า : NO.A3/2557 EXT.500x620x385 mm. INT. 465x590x370 mm.

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 396 มม.

รหัสสินค้า : NO.048 EXT.396x598x125 mm. INT.365x565x110 mm. วัตถุดิบ : HDPE

สอบถาม
ลังพลาสติกโปร่ง กว้าง 400 มม.

รหัสสินค้า : NO.2561/049 EXT.400x600x240 mm. INT.365x566x225 mm. วัตถุดิบ : HDPE

สอบถาม